Сидить сімейка за столом, обідає. Син знехотя колупає вилкою в тарілці.
Батько:
– Їж, їж! А то піпіська не виросте!
Дружина:
– Ти чому дитину вчиш!?… Сам би краще їв!

Leave a Reply